סף תסכול נמוך

בני הצעיר (בן 4) מגיב לעתים ביללות ובקיטורים כשמשהו אינו מצליח לו (להרכיב בורג צעצוע, לסגור קופסה וכדומה). הוא פוסח על שלב בקשת העזרה ומתחיל מיד ב"נדנוד" וביבבות. כיצד להגיב? Continue reading