ליווי גני ילדים

ליווי מקצועי לצוות הגן שנועד לשיפור התפקוד של הגן ולחיזוק הקשר עם ההורים.
הליווי כולל 10 מפגשים במהלך השנה בנושאים הבאים:
  • ליווי הגננת
  • הדרכה לצוות סביב הקשיים והצרכים בגן
  • הרצאות להורים בנושאים מגוונים כגון: הסתגלות לגן, גבולות, נשיכות, עקשנות, גמילה ועוד
  • תצפית בגן והכוונה
  • התייחסות לקשיים שעולים מהשטח וקבלת כלים להתמודדות מושכלת
תינתן לגננת ולהורים גם אפשרות להתייעצות במהלך השנה.